KSP铺天盖地

工业系统上上下下设备 所属于 混凝土机械
实际优惠政策要致电 400-110-9999

工业系统也满足各种工业膏体物料处理工艺流程,聚拢膏体物料的筹措、泵送、存储、拍卖于一体的一整套设备和系统。

KSP铺天盖地工业泵系统是同种用于污泥、煤泥处理、矿业回填的全部设备,它有安全可靠性高、智能环保的优点,发生省效果好、不论污染、没有噪音、使用维护本低等特点,满足全天候作业的要求。


工业系统参数
污泥泵型号 泵送量最小 辩论最大 泵送压力可达到值 最大颗粒直径 冲程 重约 花样
mm kg 
m³/h m³/h bar mm
EKSP5 0.2 1.6 122 20 500 600 单缸单说
EKSP10 0.3 2.6 72 20 500 650 单缸单说
EKSP17 0.5 5.3 72 20 1000 800 单缸单说
KSP12-D 0.8 7.6 50 20 500 1000 双缸双出口
KSP5 0.3 3.1 122 20 500 900 双缸单说
KSP5HDV 0.3 3.1 236 20 500 1000 双缸单说
KSP10 0.5 5.3 72 20 500 910 双缸单说
KSP10HDV 0.5 5.3 139 20 500 950 双缸单说
KSP12 0.8 7.6 50 20 500 915 双缸单说
KSP12HDV 0.8 7.6 96 20 500 980 双缸单说
KSP17 1.1 10.6 72 20 1000 1000 双缸单说
KSP17HDV 1.1 10.6 139 20 1000 1200 双缸单说
KSP25 1.5 15.3 50 20 1000 1020 双缸单说
KSP25HDV 1.5 15.3 96 20 1000 1200 双缸单说
KSP40 2.4 24.4 96 20 1600 1400 双缸单说
KSP40HDV 2.4 24.4 139 20 1600 1600 双缸单说
KSP45 2.5 24.9 71 40 1000 2000 双缸单说
KSP45HDV 2.5 24.9 102 40 1000 2250 双缸单说
KSP50 3 30.1 94 40 1600 2400 双缸单说
KSP50HDV 3 30.1 135 40 1600 2500 双缸单说
KSP65 4 39.9 71 40 1600 2900 双缸单说
KSP65HDV 4 39.9 102 40 1600 3000 双缸单说
KSP80 5 49.8 71 40 2000 5100 双缸单说
KSP80HDV 5 49.8 102 40 2000 5200 双缸单说
KSP110 6.8 67.8 107 40 1600 4450 双缸单说
KSP110XLV 6.8 67.8 107 60 1600 6100 双缸单说
KSP140R 8.5 84.8 107 40 2000 4700 裙阀
KSP140XL 8.5 84.8 107 60 2000 6350 双缸单说
KSP140XLHDV 8.5 84.8 141 60 2000 6500 双缸单说
KSP220R 13.1 131.4 107 40 3100 5500 裙阀
KSP220XL 13.1 131.4 107 60 3100 7200 双缸单说
KSP315R 18.9 189.2 74 60 3100 9500 裙阀
KSP315XLHDV 18.9 189.2 98 60 3100 10500 双缸单说
证明: XL=异常提升阀 HD=高压型 D=双出口 V=竖直安装   
 R=裙阀      
  缺省=普通型 缺省=普通型 缺省=只说 缺省=水平安装   
KSP25HDV 1.5 15.3 96 20 1000 1200 双缸单说
KSP40 2.4 24.4 96 20 1600 1400 双缸单说
KSP40HDV 2.4 24.4 139 20 1600 1600 双缸单说
KSP45 2.5 24.9 71 40 1000 2000 双缸单说
KSP45HDV 2.5 24.9 102 40 1000 2250 双缸单说
KSP50 3 30.1 94 40 1600 2400 双缸单说
KSP50HDV 3 30.1 135 40 1600 2500 双缸单说
KSP65 4 39.9 71 40 1600 2900 双缸单说
KSP65HDV 4 39.9 102 40 1600 3000 双缸单说
KSP80 5 49.8 71 40 2000 5100 双缸单说
KSP80HDV 5 49.8 102 40 2000 5200 双缸单说
KSP110 6.8 67.8 107 40 1600 4450 双缸单说
KSP110XLV 6.8 67.8 107 60 1600 6100 双缸单说
KSP140R 8.5 84.8 107 40 2000 4700 裙阀
KSP140XL 8.5 84.8 107 60 2000 6350 双缸单说
KSP140XLHDV 8.5 84.8 141 60 2000 6500 双缸单说
KSP220R 13.1 131.4 107 40 3100 5500 裙阀
KSP220XL 13.1 131.4 107 60 3100 7200 双缸单说
KSP315R 18.9 189.2 74 60 3100 9500 裙阀
KSP315XLHDV 18.9 189.2 98 60 3100 10500 双缸单说
证明: XL=异常提升阀 HD=高压型 D=双出口 V=竖直安装   
 R=裙阀      
  缺省=普通型 缺省=普通型 缺省=只说 缺省=水平安装